Wednesday, May 2, 2012

MOTIVASI : ANTARA ILMU DENGAN HARTA..YANG MANA SATU ???


Antara ilmu dengan harta….Yang mana satu?


Rasulullah pernah bersabda: “ Aku adalah kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintunya.”
Oleh kerana kemasyuran ilmu yang dimiliki oleh Saidina ali, maka ramailah yang mahu mengujinya. Pada suatu hari, sepuluh orang ulama’ telah datang menemui Saidina Ali, dan secara bergilir mereka mengajukan pertanyaan yang sama.

Ulama’ pertama bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab ilmu adalah pusaka para Nabi,sedangkan harta adalah pusaka Qarun dan Fir’aun.”

Ulama’ kedua bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : “Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu akan menjaga kamu,sedangkan harta,engkaulah yang harus memeliharanya.”

Ulama ketiga bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta,sebab harta boleh menyediakan diri kita dikelilingi banyak musuh,sedangkan ilmu akan menjadikan engkau mempunyia banyak sahabat.”

Ulama’ keempat bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab harta apabila dikeluarkan semakin berkurangan, sedangkan ilmu apabila dikeluarka akan semakin bertambah.”

Ulama’ kelima bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta, sebab orang yang mempunyai banyak harta kadangkala dipanggil dengan panggilan kedekut, sedangkan orang yangbanyak ilmu selalu dipanggil dengan nama yang mulia dan megah.”

Ulama’ keenam bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab orang yang punya harta akan dihisab pada hari kiamat sedangkan orang yang punya ilmu diberi syafa’at pada hari kiamat.”

Ulama’ ketujuh bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu membawa ketenangan dan terang-benderang,sedangkan harta menjadikan mereka berasa gusar.

Ulama’ kelapan bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab harta semakin lama akan habis, sedangkan ilmu tak akan habis walau pun tidak ditambah.”

Ulama’ kesembilan bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab ilmu akan menjadikan orang yg berilmu itu bersikap lemah lembut,sedangkan harta menjadikan mereka bersikap kasar.”

Ulama’ kesepuluh bertanya : Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?
Saidina Ali menjawab : Ilmu lebih utama daripada harta sebab orang yang berilmu termasuk ubudiyyah(pengabdian) yang diberi pahala oleh allah Taala,sedang orang yang berharta termasuk rubudiyyah(kekaburan).”

Para ulama’ itu pun tercengang mendengar jawapan Saidina Ali(Imam Ali) yang berbeza-beza itu, walaupun pertanyaan mereka adalah sama.Maka kesepuluh ulama’ tersebut akhirnya mengakui kepandaian Saidina Ali,dan merekamenjadi lebih hormat lagi terhadap Ali berikutan ILMU yang dimiliki olehnya itu..

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Selamat Berjuang